tu dzieci

rosną

Fundacja Soward Kolorowa Edukacja

Nasze projekty

“Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista”

mgr Dorota Wosińska – Prezes Fundacji

O FUNDACJI

SOWARD

Fundacja Soward Kolorowa Edukacja to organizacja non-profit, która dedykuje swoją działalność wdrażaniu innowacyjnych projektów edukacyjnych, mających na celu wspieranie rozwoju młodych umysłów i stawianie kroków ku lepszemu jutru. Nasza misja opiera się na przekonaniu, że edukacja jest kluczem do sukcesu i równości szans dla wszystkich dzieci.

Fundacje Soward budują ludzie

MASZ PYTANIA?